Gårdar och platser i Gryts socken

NamnBeskrivning
Barösund By.
Bondekrok Ö.
Borg Gård.
Breviksnäs Gård.
Brotorpet Torp under Fredriksnäs.
Bås Torp under Gåtebo.
Charlottenberg Lägenhet under Kyrkojorden.
Danebo By.
Danebo Gård.
Danebo Gård.
Dräg Gård.
Fattighuset Gård.
Fredriksnäs Herrgård.
Frudalen Torp under Fredriksnäs.
Fyrtorp Gård.
Fångö Ö.
Fångö gruva Gruva under Gruvholmen.
Getterö By under Södra Finnö.
Gruvholmen Halvö under Fångö.
Gryt Samhälle.
Grytö By.
Gräsmarö Ö.
Gåtebo Gård.
Hidelberg Lägenhet under Kyrkojorden.
Hosum By.
Hosum Lillgård Gård i byn Hosum.
Hosum Norrgård 4:2 Fastighet under Hosum nr 4 Oppgård.
Hosum Skattegård 3:2 Nya Skattegården Fastighet under Hosum nr 3 Skattegård.
Hosum Skattegård 3:3 Fastighet under Hosum nr 3 Skattegård.
Hosum Storgård 2:1 Fastighet under Hosum nr 2 Storgård.
Hosum nr 2 Storgård Gård i byn Hosum.
Hosum nr 3 Skattegård Gård i byn Hosum.
Hosum nr 4 Norrgård Senare kallat Hosum nr 4 Oppgård.
Hosum nr 4 Oppgård Gård i byn Hosum.
Hulthagen Torp under Kalerum.
Högtomta Torp under Åsvedal Mellangård.
Högved By.
Högved Västergård Gård i byn Högved.
Högved Östergård Gård i byn Högved.
Högved Östergård 2:11 Fastighet under Högved Östergård.
Kalerum Gård.
Kalkudden Torp under Fredriksnäs.
Karholmen Ö under Fredriksnäs.
Klockaregården Gård i byn Kyrkojorden.
Klockaruddsvägen Gata under Gryt.
Klockaruddsvägen 4 Gatuadress under Klockaruddsvägen.
Koppartorp Gård.
Korphagen Torp under Sandvik.
Krogsmåla Gård.
Kråknäset Torp under Fredriksnäs.
Kvistrum Torp under Lilla Målma.
Kyrkojorden Område.
Kättilö Ö.
Kättilö 1:4 Fastighet under Kättilö by.
Kättilö by By under Kättilö.
Lilla Getterö Del av by under Getterö.
Lilla Målma Gård i byn Målma.
Lilla Nybygget Torp under Lilla Syltvik.
Lilla Syltvik By.
Loviseberg Torp under Vångsten Björngård.
Lökskär Ö.
Lövhagen Torp under Fredriksnäs.
Lövudden Torp under Åsvedal Västergård.
Manhem Lägenhet under Dräg.
Mariedal Torp under Strand.
Marsätter Senare kallat Fredriksnäs.
Målma By.
Norrängen Torp under Fredriksnäs.
Nya Skolhuset Skolbyggnad under Kyrkojorden.
Nybygget Torp under Koppartorp.
Nygård Gård.
Nyhagen Torp under Kalerum.
Ramsdal Gård.
Rosendal Torp under Krogsmåla.
Rörlbäcken Torp under Fredriksnäs.
Sandbäcken Torp under Danebo.
Sandvik Gård.
Solberget Lägenhet under Hosum Lillgård.
Stora Getterö Del av by under Getterö.
Stora Lövvik Gård.
Stora Syltvik By.
Stora Syltvik Västergård Gård i byn Stora Syltvik.
Stora Ålö Ö.
Stora Ålö gård Gård i byn Stora Ålö.
Strand Gård.
Stretan Torp under Danebo.
Stubbmålen Torp under Kalerum.
Södra Finnö Ö.
Tegeltorpet Torp under Strand.
Vångsten By.
Vångsten Argård Gård i byn Vångsten.
Vångsten Björngård Gård i byn Vångsten.
Vångsten Oppgård Gård i byn Vångsten.
Vångsten Storgård Gård i byn Vångsten.
Ämtö Gård i byn Ämtö (ö).
Ämtö (ö) Ö.
Åbäcksnäs Gård.
Åkdalen Torp under Åbäcksnäs.
Åkdalen Torp under Åbäcksnäs.
Ålderdomshemmet Fastighet under Åbäcksnäs.
Åldersfred Torp under Koppartorp.
Åsvedal By.
Åsvedal Mellangård Gård i byn Åsvedal.
Åsvedal Norrgård Gård i byn Åsvedal.
Åsvedal Västergård Gård i byn Åsvedal.
Åsvedal Östergård Gård i byn Åsvedal.

Karta

Släkt i Gryts socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Gryts socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Gryts socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning