Gårdar och platser i Gökhems socken

NamnBeskrivning
Bium Gård.
Björstorp Gård.
Gökhem By.
Gökhem Bergsgården Gård i byn Gökhem.
Gökhem Bältaregård Gård i byn Gökhem.
Gökhem Gästgivaregården Senare kallat Gökhem Skattegården.
Gökhem Ledsgården Gård i byn Gökhem.
Gökhem Prästgård Gård i byn Gökhem.
Gökhem Skattegården Gård i byn Gökhem.
Holöja By.
Holöja Andregård Gård i byn Holöja.
Holöja Skattegården Gård i byn Holöja.
Holöja Stallmästaregården Gård i byn Holöja.
Holöja Tomten Gård i byn Holöja.
Lilla Anguntorp Gård.
Lilla Skogskälle Gård i byn Skogskälle.
Lilla Äleberg Gård i byn Äleberg.
Nyatorp Gård.
Ravelstorp By.
Ravelstorp Frälsegård Gård i byn Ravelstorp.
Ravelstorp Kartagård Gård i byn Ravelstorp.
Remmen By.
Remmen Nolgården Gård i byn Remmen.
Skogskälle By.
Skår By.
Skår Gategård Gård i byn Skår.
Skår Kartagård Gård i byn Skår.
Skår Ledsgård Gård i byn Skår.
Skår Lillegård Gård i byn Skår.
Skår Skattegård Gård i byn Skår.
Skår Storegård Gård i byn Skår.
Skår Trädgård Gård i byn Skår.
Skår Ödegård Gård i byn Skår.
Stora Anguntorp Gård.
Stora Skogskälle Gård i byn Skogskälle.
Stora Äleberg Gård i byn Äleberg.
Valaberg By.
Valaberg Hovmansgård Gård i byn Valaberg.
Äleberg By.

Karta

Släkt i Gökhems socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Gökhems socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Gökhems socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning