Gårdar och platser i Gårdsby socken

NamnBeskrivning
Almshult By.
Aspebråten Torp under Gårdsby herrgård.
Björnamo By.
Ekeberget Torp under Gårdsby herrgård.
Ekesås Gård.
Fylleryd Gård.
Gasslanda By.
Gasslanda Hallagård Gård i byn Gasslanda.
Gasslanda Lillegård Gård i byn Gasslanda.
Gasslanda Mattisgård Gård i byn Gasslanda.
Gasslanda Norregård Gård i byn Gasslanda.
Gasslanda Piparegård Gård i byn Gasslanda.
Gasslanda Västergård Gård i byn Gasslanda.
Gasslanda Östergård Gård i byn Gasslanda.
Gårdsby By.
Gårdsby herrgård Gård i byn Gårdsby.
Haketorp By.
Haketorp 3:4 Solhaga Fastighet under Haketorp nr 3.
Haketorp nr 1 Gård i byn Haketorp.
Haketorp nr 2 Gård i byn Haketorp.
Haketorp nr 3 Gård i byn Haketorp.
Haketorp Östergård Gård i byn Haketorp.
Hestranna Gård.
Häljaryd By.
Kråkenäs By.
Kråkenäs Brossagård Gård i byn Kråkenäs.
Kråkenäs Lillegård Gård i byn Kråkenäs.
Kråkenäs Södregård Gård i byn Kråkenäs.
Kråkenäs gård Gård i byn Kråkenäs.
Kråkenäs Östregård Gård i byn Kråkenäs.
Lyckan Backstuga under Ekesås.
Norra Åreda By.
Norra Åreda Gästgivargård Gård i byn Norra Åreda.
Norra Åreda Södergård Gård i byn Norra Åreda.
Norratorp Backstuga under Tveta Erlandsgård.
Norratorp Torp under Ekesås.
Notteryd By.
Notteryd 1:9 Rendala ägor Lägenhet under Notteryd nr 1.
Notteryd nr 1 Gård i byn Notteryd.
Nybygget Torp under Ekesås.
Nybygget Torp under Kråkenäs Lillegård.
Rydet Torp under Stojby Fogdegård.
Rydholm Torp under Norra Åreda Södergård.
Sandsbro Stadsdel.
Schwerinvägen Gata under Sandsbro.
Schwerinvägen 60B Gatuadress under Schwerinvägen.
Sporryd Gård.
Stojby By.
Stojby Backagård Gård i byn Stojby.
Stojby Bosgård Gård i byn Stojby.
Stojby Brogård Gård i byn Stojby.
Stojby Finnagård Gård i byn Stojby.
Stojby Fogdegård Gård i byn Stojby.
Stojby Gärdesgård Gård i byn Stojby.
Stojby Gästgivargård Gård i byn Stojby.
Stojby Långagård Gård i byn Stojby.
Stojby Nygård Gård i byn Stojby.
Stojby Skrivaregård Senare kallat Stojby Fogdegård.
Stojby Södergård Gård i byn Stojby.
Stojby Västragård Gård i byn Stojby.
Svinabäcken Backstuga under Tveta Erlandsgård.
Tofta By.
Tofta Norregård Gård i byn Tofta.
Tveta By.
Tveta Brittagård Gård i byn Tveta.
Tveta Bäckagård Gård i byn Tveta.
Tveta Erlandsgård Gård i byn Tveta.
Tveta Lunnagård Gård i byn Tveta.
Tveta Södergård Gård i byn Tveta.
Tveta Västergård Gård i byn Tveta.
Tyskhagen Torp under Ekesås.
Vikensved By.
Västerryd Torp under Kråkenäs Södregård.
Åkervägen Gata under Sandsbro.
Åkervägen 11D Gatuadress under Åkervägen.

Karta

Släkt i Gårdsby socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Gårdsby socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Gårdsby socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning