Gårdar och platser i Furuby socken

NamnBeskrivning
Attsjö By.
Attsjö Båtsmansgård Gård i byn Attsjö.
Attsjö Båtsmansgårds soldattorp Torp under Attsjö Båtsmansgård.
Attsjö Jössagård Gård i byn Attsjö.
Attsjö Norregård Gård i byn Attsjö.
Attsjö Södregård Gård i byn Attsjö.
Furuby By.
Furuby Getingegård Gård i byn Furuby.
Furuby Hanagård Gård i byn Furuby.
Furuby Jöns Klemensgård Gård i byn Furuby.
Furuby Kullagård Gård i byn Furuby.
Furuby Lillegård Gård i byn Furuby.
Furuby Olsagård Gård i byn Furuby.
Furuby Olsagårds soldattorp Torp under Furuby Olsagård.
Furuby Prästgård Gård i byn Furuby.
Fägerstad By.
Fägerstad Prästgård Gård i byn Fägerstad.
Fägerstad Röagård Gård i byn Fägerstad.
Hagtorpet Torp under Kårestad Gunnarsgård.
Högbo Backstuga under Furuby Getingegård.
Karlshem Lägenhet under Furuby Olsagård.
Kårestad By.
Kårestad Björsagård Gård i byn Kårestad.
Kårestad Gummesgård Gård i byn Kårestad.
Kårestad Gunnarsgård Gård i byn Kårestad.
Kårestad Hakagård Gård i byn Kårestad.
Kårestad Karsagård Gård i byn Kårestad.
Kårestad Knutsagård Gård i byn Kårestad.
Kårestad Lillegård Gård i byn Kårestad.
Kårestad Norregård Gård i byn Kårestad.
Kårestad Södergård Gård i byn Kårestad.
Kårestad Södergårds husartorp Torp under Kårestad Södergård.
Kårestad Yggagård Gård i byn Kårestad.
Skäve kvarn Kvarn under Kårestad Södergård.
Västorp By.
Västorp Amundsgård Gård i byn Västorp.
Västorp Södergård Gård i byn Västorp.
Västorp Ulvagård Gård i byn Västorp.

Karta

Släkt i Furuby socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Furuby socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Furuby socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning