Gårdar och platser i Fullösa socken

NamnBeskrivning
Brokvarn Kvarn.
Fullösa By.
Fullösa Bäckgård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Börjesgård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Frälsegård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Krokgård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Lillgård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Nolgård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Siggesgård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Skattegård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Sörgård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Tyskagård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Värmagård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Ödegård Gård i byn Fullösa.
Fullösa Överstegård Gård i byn Fullösa.
Gräppatorp Torp under Gössäter.
Gössäter By.
Gössäter Smedsgård Gård i byn Gössäter.
Gössäter Överstegård Gård i byn Gössäter.
Kollstorp By.
Kollstorp Mellomgård Gård i byn Kollstorp.
Kollstorp Nolegård Gård i byn Kollstorp.
Kollstorp Sörgård Gård i byn Kollstorp.
Kroppedammen Torp under Kollstorp Sörgård.
Nybygget Torp under Kollstorp Mellomgård.
Sveaborg Lägenhet under Gössäter.
Sällestorp Backstuga under Fullösa Tyskagård.
Vipetomten By.
Ödekyrkan Gård.

Karta

Släkt i Fullösa socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Fullösa socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Fullösa socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning