Gårdar och platser i Fellingsbro socken

NamnBeskrivning
Balsta By.
Bergaby By.
Bergaby ägor Torp under Bergaby.
Blixterboda banvaktstuga Torp under Blixterboda järnvägsstation.
Blixterboda gård Gård.
Blixterboda järnvägsstation Järnvägsstation.
Brogården Gatuadress under Fellingsbro.
Bäck By.
Bårfåna By.
Bårfåna 4:5 Fastighet under Bårfåna nr 4.
Bårfåna nr 1 Gård i byn Bårfåna.
Bårfåna nr 2 Gård i byn Bårfåna.
Bårfåna nr 3 Gård i byn Bårfåna.
Bårfåna nr 4 Gård i byn Bårfåna.
Eke By.
Ekeby bruk Järnbruk.
Fellingsbro Samhälle.
Fellingsbro Fattiggård Fastighet under Fellingsbro.
Fellingsbro Prästgård Gård.
Finnåker By.
Finnåkers bruk Järnbruk.
Finnåkers gård Gård i byn Norra Finnåker.
Fors By.
Forssätter Gård.
Frötuna Gård.
Fänninge By.
Fårgyte By.
Grönbo Herrgård Herrgård.
Grönbo bruk Järnbruk.
Gåsta By.
Hemvägen Gata under Fellingsbro.
Hemvägen 9B Gatuadress under Hemvägen.
Herrhagen Torp under Spånga.
Hosta By.
Hosta nr 1 Gård i byn Hosta.
Hosta nr 2 Gård i byn Hosta.
Hälla By.
Hälla nr 1 Gård i byn Hälla.
Hällby By.
Hällby nr 1 Gård i byn Hällby.
Hällby nr 2 Gård i byn Hällby.
Hökasta By.
Idrottsvägen Gata under Fellingsbro.
Iskarbo By.
Kvasta Område under Fellingsbro.
Kärrbohammar Gård.
Kåfalla Herrgård.
Kåfalla bruk Järnbruk.
Lilla Rönningen Torp under Långbo.
Liseberg Lägenhet under Sällinge nr 1.
Läbbesta By.
Långbo Gård.
Långpersäng Torp under Österhammar.
Magnivägen Gata under Fellingsbro.
Nederby By.
Nederby nr 1 Gård i byn Nederby.
Nederby nr 2 Gård i byn Nederby.
Nederby nr 3 Gård i byn Nederby.
Norlund By.
Norlund nr 1 Gård i byn Norlund.
Norlund nr 2 Gård i byn Norlund.
Norlund nr 3 Gård i byn Norlund.
Norlund nr 4 Gård i byn Norlund.
Norra Ekeby By.
Norra Finnåker Del av by under Finnåker.
Norra Finnåker nr 6 Oppegården Gård i byn Norra Finnåker.
Norra Finnåker nr 7 Gård i byn Norra Finnåker.
Norrby bruk Järnbruk.
Nybble By.
Nyboda Gård.
Nyckelby By.
Nyckelby nr 1 Gård i byn Nyckelby.
Nyckelby nr 2 Gård i byn Nyckelby.
Nyckelby nr 3 Gård i byn Nyckelby.
Nyckelby nr 4 Gård i byn Nyckelby.
Nyckelby nr 5 Gård i byn Nyckelby.
Oppboga bruk Järnbruk.
Oppebyberg Gård.
Rockhammars bruk Järnbruk.
Rynninge By.
Rönningefors Gård.
Sarbäcken Gård.
Skulstavägen Gata under Fellingsbro.
Spannarboda By.
Sparstavägen Gata under Fellingsbro.
Spånga By.
Spånga nr 1 Gård i byn Spånga.
Spånga nr 2 Gård i byn Spånga.
Stenbacken Torp under Norra Ekeby.
Stensta Gård.
Stensta bruk Järnbruk.
Stensta nr 1 Gård i byn Stensta.
Stensta nr 2 Gård i byn Stensta.
Stentorp Torp under Långbo.
Stenängshagen Torp under Södra Finnåker nr 10.
Storbo bruk Järnbruk.
Sverkesta By.
Sverkesta bruk Järnbruk.
Sällinge By.
Sällinge nr 1 Gård i byn Sällinge.
Sällinge nr 2 Gård i byn Sällinge.
Sällinge nr 3 Gård i byn Sällinge.
Sällinge nr 4 Gård i byn Sällinge.
Södra Finnåker Del av by under Finnåker.
Södra Finnåker nr 10 Gård i byn Södra Finnåker.
Södra Finnåker nr 11 Stenängen Gård i byn Södra Finnåker.
Sörbyholm Gård.
Vrälinge Gård.
Vässlingbyholm Herrgård.
Västansjö By.
Västansjö nr 1 Gård i byn Västansjö.
Västansjö nr 2 Gård i byn Västansjö.
Västersätter Gård.
Västra Fors nr 1 Gård i byn Fors.
Västra Torvesta Gård.
Västvalla By.
Västvalla nr 1 Gård i byn Västvalla.
Västvalla nr 2 Gård i byn Västvalla.
Västvalla nr 3 Gård i byn Västvalla.
Ytterekeby By.
Ytterekeby nr 1 Gård i byn Ytterekeby.
Ytterekeby nr 2 Gård i byn Ytterekeby.
Ytterekeby nr 3 Gård i byn Ytterekeby.
Ängeby By.
Ängebyvägen Gata under Fellingsbro.
Ängebyvägen 12 Gatuadress under Ängebyvägen.
Åbyhammar Järnbruk.
Åbyhammar herrgård Gård.
Ålderdomshemmet Fastighet.
Ålsänge Herrgård.
Öby Herrgård.
Österhammar Gård.
Österhammars bruk Järnbruk.
Östra Fors nr 2 Gård i byn Fors.
Östra Sörby By.
Östra Sörby nr 1 Gård i byn Östra Sörby.
Östra Sörby nr 2 Gård i byn Östra Sörby.

Karta

Släkt i Fellingsbro socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Fellingsbro socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Fellingsbro socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning