Gårdar och platser i Fasterna socken

NamnBeskrivning
Alby By.
Alby byväg Gata.
Alby byväg 8 Gatuadress under Alby byväg.
Asplund Torp under Mjölsta.
Byle Gård.
Byletorp Torp under Byle.
Djupgärd Gård.
Falkhammar Torp under Getingbol.
Fasterna Prästgård Gård.
Getingbol Gård.
Gillberga Gård.
Grenhatt Torp under Skarpvärn.
Hesterdal Backstuga under Mjölsta.
Källberga Gård.
Kärret Backstuga under Mjölsta.
Lilla Målsättra Gård.
Lillbol Gård.
Lövdal Backstuga under Mjölsta.
Mjölsta By.
Mörby Gård.
Norra Varleda Gård i byn Varleda.
Nyborg Torp under Alby.
Nyby Gård.
Pellbol Gård.
Riddarängen Gård.
Riddarängsbron Backstuga under Riddarängen.
Rånäs Samhälle.
Rånäs bruk Järnbruk.
Rånäs slott Gård.
Skarpvärn Gård.
Stora Målsättra Gård.
Stortjäran By.
Svärlinge By.
Svärlinge Södergård Gård i byn Svärlinge.
Söderby Gård.
Södra Varleda Gård i byn Varleda.
Tjäran Gård.
Ubby By.
Varleda By.
Varledatorp Torp under Norra Varleda.
Ålderdomshemmet Fastighet.
Åldertorp Torp under Södra Varleda.
Ösby By.
Ösby 4:1 Fastighet under Ösby nr 4.
Ösby nr 4 Gård i byn Ösby.
Österängby By.

Karta

Släkt i Fasterna socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Fasterna socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Fasterna socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning