Gårdar och platser i Farhults socken

NamnBeskrivning
Björkeröd By.
Björkeröd 1:5 Fastighet under Björkeröd nr 1.
Björkeröd nr 1 Gård i byn Björkeröd.
Björkeröd nr 2 Gård i byn Björkeröd.
Björkeröd nr 3 Gård i byn Björkeröd.
Björkeröd nr 4 Gård i byn Björkeröd.
Björkeröd nr 5 Gård i byn Björkeröd.
Byggmästarvägen Gata under Mjöhult.
Byggmästarvägen 6 Gatuadress under Byggmästarvägen.
Döinge By.
Döinge nr 1 Gård i byn Döinge.
Döinge nr 2 Gård i byn Döinge.
Döinge nr 3 Gård i byn Döinge.
Farhult By.
Farhult nr 1 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 2 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 3 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 4 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 5 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 6 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 7 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 8 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 9 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 10 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 11 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 12 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 13 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 14 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 15 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 16 Gård i byn Farhult.
Farhult nr 17 Gård i byn Farhult.
Gunnestorp By.
Gunnestorp nr 1 Gård i byn Gunnestorp.
Gunnestorp nr 2 Gård i byn Gunnestorp.
Gunnestorp nr 3 Gård i byn Gunnestorp.
Gunnestorp nr 4 Gård i byn Gunnestorp.
Gunnestorp nr 5 Gård i byn Gunnestorp.
Innervägen Gata under Mjöhult.
Mjöhult Samhälle.
Mjöhults by By.
Norra Häljaröd By.
Norra Häljaröd nr 1 Gård i byn Norra Häljaröd.
Norra Häljaröd nr 2 Gård i byn Norra Häljaröd.
Norra Häljaröd nr 3 Gård i byn Norra Häljaröd.
Norra Häljaröd nr 4 Gård i byn Norra Häljaröd.
Norra Häljaröd nr 5 Gård i byn Norra Häljaröd.
Norra Häljaröd nr 6 Gård i byn Norra Häljaröd.
Parallellvägen Gata under Mjöhult.
Pottmjöhult Senare kallat Mjöhults by.
Pottmjöhult 1:34 Fastighet under Pottmjöhult.
Rälsvägen Gata under Mjöhult.
Skäringebolet Torp under Björkeröd nr 1.
Viaköp By.
Viaköp nr 1 Gård i byn Viaköp.
Viaköp nr 2 Gård i byn Viaköp.
Viaköp nr 3 Gård i byn Viaköp.
Viaköp nr 4 Gård i byn Viaköp.
Viaköp nr 5 Gård i byn Viaköp.
Viaköp nr 6 Gård i byn Viaköp.
Wärdshusvägen Gata under Mjöhult.

Karta

Släkt i Farhults socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Farhults socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Farhults socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning