Byar, gårdar och platser i Everlövs socken

NamnBeskrivning
Everlöv By.
Everlöv nr 1 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 2 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 3 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 4 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 5 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 6 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 7 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 8 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 9 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 10 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 11 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 12 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 13 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 14 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 15 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 16 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 17 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 18 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 19 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 20 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 21 Gård i byn Everlöv.
Everlöv nr 22 Gård i byn Everlöv.
Hemmestorp By.
Hemmestorp 1:6 Fastighet under Hemmestorp nr 1.
Hemmestorp 2:7 Fastighet under Hemmestorp nr 2.
Hemmestorp 5:2 Fastighet under Hemmestorp nr 5.
Hemmestorp 5:11 Fastighet under Hemmestorp nr 5.
Hemmestorp nr 1 Gård i byn Hemmestorp.
Hemmestorp nr 2 Gård i byn Hemmestorp.
Hemmestorp nr 3 Gård i byn Hemmestorp.
Hemmestorp nr 4 Gård i byn Hemmestorp.
Hemmestorp nr 5 Gård i byn Hemmestorp.
Hemmestorp nr 6 Gård i byn Hemmestorp.
Hemmestorp nr 7 Gård i byn Hemmestorp.
Hemmestorp nr 8 Gård i byn Hemmestorp.
Hemmestorp nr 9 Gård i byn Hemmestorp.
Hemmestorp nr 10 Gård i byn Hemmestorp.
Hemmestorps mölla Kvarn under Hemmestorp.
Henriksdal Gård.
Kumlatofta By.
Kumlatofta 3:2 Fastighet under Kumlatofta nr 3.
Kumlatofta nr 1 Gård i byn Kumlatofta.
Kumlatofta nr 2 Gård i byn Kumlatofta.
Kumlatofta nr 3 Gård i byn Kumlatofta.
Kumlatofta nr 4 Gård i byn Kumlatofta.
Kumlatofta nr 5 Gård i byn Kumlatofta.
Kumlatofta nr 6 Gård i byn Kumlatofta.
Kumlatofta nr 7 Gård i byn Kumlatofta.
Kumlatofta nr 8 Gård i byn Kumlatofta.
Kumlatofta nr 9 Gård i byn Kumlatofta.
Lilla Rödde Del av by under Rödde.
Nygård Gård.
Rödde By.
Röddemölla Kvarn under Rödde.
Sjudarehus Torp.
Stora Rödde Del av by under Rödde.
Stora Rödde nr 1 Gård i byn Stora Rödde.
Stora Rödde nr 2 Gård i byn Stora Rödde.
Stora Rödde nr 3 Gård i byn Stora Rödde.
Stora Rödde nr 4 Gård i byn Stora Rödde.
Stora Rödde nr 5 Gård i byn Stora Rödde.
kumlatofta 2 Everlöv Gård i byn Kumlatofta nr 2.
Östarp By.

Karta

Släkt i Everlövs socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Everlövs socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Everlövs socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning