Byar, gårdar och platser i Eskilstuna Fors

NamnBeskrivning
Alforsgatan Gata under Lundby.
Alforsgatan 18 Gatuadress under Alforsgatan.
Anniedal Lägenhet under Hov.
Assessorsgatan Gata under Råbergstorp.
Assessorsgatan 1B Gatuadress under Assessorsgatan.
Bellmansplan Gata.
Bellmansplan 4A Gatuadress under Bellmansplan.
Bellmansplan 4B Gatuadress under Bellmansplan.
Berga Gård Gård.
Bergaborg Lägenhet under Berga Gård.
Bergsgatan Gata under Nyfors.
Bergsgatan 15 Gatuadress under Friskytten 3.
Bergsgatan 22 Gatuadress under Bergsgatan.
Berzeliigatan Gata.
Berzeliigatan 1B Gatuadress under Berzeliigatan.
Björkhultsvägen Gata under Fröslunda.
Björkhultsvägen 11A Gatuadress under Björkhultsvägen.
Björkhultsvägen 14D Gatuadress under Björkhultsvägen.
Björkhultsvägen 16 C Gatuadress under Björkhultsvägen.
Björkhultsvägen 31B Gatuadress under Typografen 2.
Björktorpsgatan Gata.
Brottsta Stadsdel.
Brunnsgatan Gata.
Brunnsgatan 9 Gatuadress under Brunnsgatan.
Drakensköldska vreten Område.
Drottninggatan Gata.
Drottninggatan 2 Gatuadress under Drottninggatan.
Ekvallsgatan Gata.
Ekvallsgatan 27 Gatuadress under Ekvallsgatan.
Flacksta By.
Flugmötesvägen Gata.
Flugmötesvägen 15 Gatuadress under Flugmötesvägen.
Forsbomsgatan Gata.
Forsbomsgatan 10 Gatuadress under Forsbomsgatan.
Friskytten Kvarter under Nyfors.
Friskytten 3 Fastighet under Friskytten.
Fristaden Område.
Fröslunda Stadsdel.
Gillbergavägen Gata.
Gillbergavägen 55 Gatuadress under Gillbergavägen.
Gillbergavägen 105 Gatuadress under Gillbergavägen.
Grangärdet Bostadsområde.
Gredbergsgatan Gata under Gredby.
Gredbergsgatan 10A Gatuadress under Gredbergsgatan.
Gredby Stadsdel.
Grimbovägen Gata.
Grimbovägen 4 Gatuadress under Grimbovägen.
Hagby Herrgård.
Hedlundsgatan Gata.
Hedlundsgatan 4A Gatuadress under Hedlundsgatan.
Hov Gård.
Hunsta Senare kallad Lagersbergs gård.
Hökgatan Gata under Gredby.
Hökgatan 2C Gatuadress under Hökgatan.
Kolsta By.
Kolsta nr 1 Gård i byn Kolsta.
Kolsta nr 2 Gård i byn Kolsta.
Kråktorp Gård.
Kungsgatan Gata.
Kungsgatan 12 Gatuadress under Kungsgatan.
Kälby Gård.
Källtorp Torp under Åsby.
Lagersberg Stadsdel.
Lagersbergs gård Herrgård.
Lagrådsgatan Gata under Lagersberg.
Lagrådsgatan 28 Lagersbergsgården Gatuadress under Lagrådsgatan.
Lundby Bostadsområde.
Lövåsgatan Gata under Grangärdet.
Lövåsgatan 12 Gatuadress under Lövåsgatan.
Manufakturiet Fastighet.
Mesta By.
Moa Martinsons gata Gata.
Moa Martinsons gata 16 Gatuadress under Moa Martinsons gata.
Moa Martinsons gata 20 Gatuadress under Moa Martinsons gata.
Mossvägen Gata.
Mossvägen 1E Gatuadress under Mossvägen.
Noregatan Gata.
Noregatan 10 Gatuadress under Noregatan.
Norra Brogatan Gata.
Norra Brogatan 7A Gatuadress under Norra Brogatan.
Norra Brogatan 8 Gatuadress under Norra Brogatan.
Norra Knoopgatan Gata under Nyfors.
Norra Knoopgatan 4 Gatuadress under Norra Knoopgatan.
Nyfors Stadsdel.
Nyforsgatan Gata.
Nyforsgatan 4 Gatuadress under Nyforsgatan.
Nyforsgatan 22 Gatuadress under Nyforsgatan.
Nyforsgatan 26 Gatuadress under Nyforsgatan.
Nystaden Område.
Parkgatan Gata.
Rademachergatan Gata.
Rademachergatan 2 Gatuadress under Rademachergatan.
Rosenbergs bruk Järnbruk.
Rosenbergs kvarn Kvarn.
Rosenhill Lägenhet under Kälby.
Råbergstorp Stadsdel.
Sadelmakarvägen Gata under Brottsta.
Sadelmakarvägen 37 Gatuadress under Sadelmakarvägen.
Sedelvägen Gata.
Sedelvägen 20 Gatuadress under Sedelvägen.
Skyttegatan Gata.
Skyttegatan 19B Gatuadress under Skyttegatan.
Smedjegatan Gata.
Smedjegatan 31B Gatuadress under Smedjegatan.
Snälltorpsgatan Gata under Grangärdet.
Snälltorpsgatan 12 Gatuadress under Snälltorpsgatan.
Snälltorpsgatan 21 Gatuadress under Snälltorpsgatan.
Soltorp Lägenhet under Grangärdet.
Sommarrogatan Gata.
Sommarrogatan 2 Gatuadress under Sommarrogatan.
Stenslund Lägenhet.
Stensättarvägen Gata under Brottsta.
Stensättarvägen 15 Gatuadress under Stensättarvägen.
Stålfors Område.
Svallinge By.
Sveaborg Lägenhet under Hov.
Södra Brogatan Gata.
Södra Knoopgatan Gata.
Tegelbruksgatan Gata.
Tegelbruksgatan 5 Gatuadress under Tegelbruksgatan.
Tegelbruksgatan 7 Gatuadress under Tegelbruksgatan.
Tegelbruksgatan 28 Gatuadress under Tegelbruksgatan.
Tegnérgatan Gata.
Tegnérgatan 1B Gatuadress under Tegnérgatan.
Tuna Pastorsboställe Gård.
Tuna Torg Gata.
Tuna Torg 4B Gatuadress under Tuna Torg.
Tunafors bruk Järnbruk.
Tunnbindarvägen Gata under Brottsta.
Tunnbindarvägen 8 Gatuadress under Tunnbindarvägen.
Typografen Kvarter.
Typografen 2 Fastighet under Typografen.
Vilan Lägenhet under Hov.
Västerhagen Torp under Åsby.
Västermarken Område.
Västra Åsgatan Gata.
Wallingatan Gata.
Wallingatan 11 Gatuadress under Wallingatan.
Zetterbergsgatan Gata.
Zetterbergsgatan 20 Gatuadress under Zetterbergsgatan.
Ågatan Gata.
Ågatan 3B Gatuadress under Ågatan.
Åsby Herrgård.
Östra Åsgatan Gata.
Östra Åsgatan 10B Gatuadress under Östra Åsgatan.

Karta

Släkt i Eskilstuna Fors?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Eskilstuna Fors. Vill du veta mer om din egen släkt i Eskilstuna Fors eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning