Byar, gårdar och platser i Ekshärads socken

NamnBeskrivning
Basterud By.
Basterudstorp Gård.
Berga By.
Bergsäng By.
Brunnberg By.
Brånarna Torp under Mellan-Skoga.
Buda Torp under Norra Skoga.
Busjöåsen Torp under Mellan-Skoga.
Byggningen Del av by under Byn.
Byn By.
Bäck Gård.
Bäcketorp Torp under Bergsäng.
Digerberget Område.
Edebäck By.
Edsforsen Lägenhet under Norra Skoga.
Ekshärad Samhälle.
Ekshärads Prästgård Gård i byn Ekshärads kyrkby.
Ekshärads kyrkby By.
Fjällvallen Torp under Östra Tönnet.
Föskefors bruk Järnbruk.
Föskefors herrgård Herrgård.
Grinnemo By.
Gropberg Gård.
Grundtjärn Torp under Hara.
Gunnerud By.
Hagalund Torp under Hara.
Halgå Järnbruk.
Hallen Gård.
Hallmantorp Torp under Råda.
Hamra By.
Hara By.
Hjulheden Torp under Hara.
Hjältin Herrgård.
Hoforstorp Torp under Södra Mossberg.
Hole By.
Hornnäs By.
Häggheden Torp under Kyrkheden.
Hälle Gård.
Håberg Torp under Älvbäck.
Högånstorp Torp under Sälje.
Kalvhult Lägenhet under Berga.
Katheden Torp under Östra Tönnet.
Klarälvsvägen Gata.
Klarälvsvägen 22 Gatuadress under Klarälvsvägen.
Knappåsen By.
Kråkåsen Torp under Nore.
Kråkåssågen Torp under Nore.
Kullen Torp under Nore.
Kvarnheden Torp under Bergsäng.
Kyrkheden Område under Näs.
Kyrkheden Område under Ekshärads kyrkby.
Lilla Skoga Del av by under Södra Skoga.
Lindås Gård.
Loffstrand By.
Lundby Gård i byn Norra Loffstrand.
Lövåna Torp.
Lövåsen Torp under Råda.
Mellan-Skoga By.
Mjögsjöhöjden Gård.
Mohålan Torp under Nore.
Mossberg By.
Motorp Gård.
Mörberg Torp under Nore.
Nore By.
Norra Loffstrand Del av by under Loffstrand.
Norra Mossberg Del av by under Mossberg.
Norra Mossberg 1:2 Fastighet under Norra Mossberg.
Norra Skoga By.
Norra Snöre Gård i byn Snöre.
Norra Öjenäs Del av by under Öjenäs.
Nygård Gård i byn Älvbäck.
Näs By.
Näset Torp under Norra Mossberg.
Nästorp Gård.
Risbäcken Torp under Våle.
Rättarebacken Torp under Grinnemo.
Råda Gård.
Rådatorp Del av by under Råda.
Skogkällan Område under Mellan-Skoga.
Snöre By.
Solberg By.
Stackerud By.
Stakberget Torp.
Stenfallet Torp under Nore.
Stensnäs Gård.
Sälje By.
Södra Loffstrand Del av by under Loffstrand.
Södra Mossberg Del av by under Mossberg.
Södra Skoga By.
Södra Snöre Gård i byn Snöre.
Södra Öjenäs Del av by under Öjenäs.
Tallvägen Gata under Ekshärad.
Tallvägen 19 Gatuadress under Tallvägen.
Tåckberg Torp under Nore.
Tönnet By.
Västra Tönnet Del av by under Tönnet.
Våle By.
Yggenäs By.
Älvbrotorp Torp under Råda.
Älvbäck By.
Ämtbjörk By.
Ämtbjörkstorp Gård i byn Ämtbjörk.
Ängfallet Torp under Hallen.
Ängåsen Torp under Ämtbjörk.
Öjenäs By.
Öjsjötorp Torp under Öna.
Öna Gård.
Öna 1:1 Fastighet under Öna.
Öna 1:4 Fastighet under Öna.
Öna 1:5 Fastighet under Öna.
Önnes Torp under Mellan-Skoga.
Östra Edebäck Gård i byn Edebäck.
Östra Tönnet Del av by under Tönnet.
Östra Tönnet 1:21 Fastighet under Östra Tönnet Östra Finskgården.
Östra Tönnet 1:45 Fastighet under Östra Tönnet Östra Finskgården.
Östra Tönnet 1:47 Fastighet under Östra Tönnet Norra Finskgården.
Östra Tönnet 1:132 Fastighet under Östra Tönnet Norra Finskgården.
Östra Tönnet 1:138 Fastighet under Östra Tönnet Norra Finskgården.
Östra Tönnet 1:145 Fastighet under Östra Tönnet Norra Finskgården.
Östra Tönnet Norra Finskgården Gård i byn Östra Tönnet.
Östra Tönnet Östra Finskgården Gård i byn Östra Tönnet.

Karta

Släkt i Ekshärads socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Ekshärads socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Ekshärads socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning