Byar, gårdar och platser i Ekby socken

NamnBeskrivning
Ekby By.
Ekby Noltomten Gård i byn Ekby.
Ekby Prästgård Gård i byn Ekby.
Ekby Östertomten Gård i byn Ekby.
Rankabacken Gård.
Ribbenås By.
Ribbenås 7:19 Knapegården Fastighet under Ribbenås.
Ribbenås Per-Persgård Gård i byn Ribbenås.
Ribbenås Tomten Gård i byn Ribbenås.
Ribbenås Väbjörnsgård Gård i byn Ribbenås.
Rosenlund Lägenhet under Ekby Noltomten.
Vallby By.
Vallby Västergård Gård i byn Vallby.
Åstabrona Gård.
Åstabrona 1:1 Fastighet under Åstabrona.

Karta

Släkt i Ekby socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Ekby socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Ekby socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning