Gårdar och platser i Bollerups socken

NamnBeskrivning
Bollerup By.
Bollerup 38:2 Fastighet under Bollerup nr 38.
Bollerup 39:2 Fastighet under Bollerup nr 39.
Bollerup nr 1 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 2 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 3 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 4 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 5 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 6 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 7 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 8 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 9 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 10 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 11 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 12 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 13 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 14 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 15 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 16 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 17 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 18 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 19 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 20 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 21 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 22 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 23 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 24 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 25 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 26 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 27 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 28 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 29 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 30 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 31 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 32 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 33 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 34 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 35 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 36 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 37 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 38 Gård i byn Bollerup.
Bollerup nr 39 Gård i byn Bollerup.
Bollerups Säteri Herrgård.
Bollerups Säteri 3:1 Fastighet under Bollerups Säteri.

Karta

Släkt i Bollerups socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Bollerups socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Bollerups socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning