Personer med namnet Seth

Nedan hittar du en lista på personer med namnet Seth som finns i vår medlemsdatabas på Släktingar.se. Om du vill veta mer om någon av dessa personer eller någon annan person som burit namnet så är du varmt välkommen att köpa ett årsabonnemang hos oss. Vänligen notera att det kan finnas flera släkter som bär detta namn. Födelse- och dödsdatum i listan är inte nödvändigtvis exakta utan de kan ibland vara uppskattade. Vi visar högst 100 namn i denna lista. Om det finns fler än 100 personer med namnet i vår databas så kan därför personer saknas här.


Personer med namnet Seth

Namn Född Död
Gilius Seth - 1755
Anna Magdalena Seth 1704 1789
Margareta Emma Henrietta Seth 1912 1977
Lennart Emil Martin Seth 1912 1995
Torsten Carl Martin Seth 1947 -
Ingegerd Elisabeth Seth 1944 -
Barbro Margareta Seth 1942 -
Klara Sigrid Agneta Seth 1940 -
Ivar Otto Reinhold Seth 1910 1977
Johan Gustav Elof Seth 1873 -
Henrietta Elisabet Charlotta Seth 1870 -
Alfred Otto Seth 1838 -
Otto Martin Fredrik Seth 1871 1945
Johan Seth 1570 1632
Andries Seth 1600 1646
Lorentz Seth 1675 1679
Henrik Seth 1672 1674
Gustav Seth 1667 1678
Martin Seth 1659 -
Andreas Seth 1656 -
Rutger Andriesson Seth 1631 1676
Katarina Seth 1663 1709
Bengt Seth 1665 1708
Maria Eleonora Seth 1695 1772
Gesche Seth 1610 -

Svenska släktnamn

Innan 1600-talet var det ovanligt att man använde annat än förnamn och patronymikon (namn som bildats av faderns förnamn t.ex. Nilsson och Andersdotter) i Sverige, även inom adeln. Undantaget i äldre tid var adelsmän och handelsmän som flyttat in från andra länder på kontinenten där släktnamn började användas tidigare. Sedan började även präster och städernas borgare (köpmän och hantverkare) ta sig släktnamn. Bland bönder och torpare blev släktnamn vanligare under 1800-talet men det skiljer sig en del mellan olika delar av landet. I Norrland var det exempelvis mycket vanligt att bönderna bildade släktnamn efter födelsebyn.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om släkten Seth eller din egen släkt i allmänhet? Då är du varmt välkommen som medlem hos oss på Släktingar.se. Du hittar aktuella priser här.

Vill du ta ett gammalt släktnamn?

Vanliga efternamn som bärs av minst 2000 personer i Sverige är det fritt fram att byta till om man önskar. Andra släktnamn får man byta till under förutsättning att de finns i de närmast föregående generationerna. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

1900-talets efternamn

Under 1900-talet så skapades många tusen nya släktnamn i vårt land, dels på grund av en minskande jordbruksbefolkning och dels på grund av att vi fick vår allra första lagstiftning om namn i Sverige år 1901. På vår blogg har vi skrivit en text om svenska efternamn under 1900-talet.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning