Byar, gårdar och platser i Jäders socken

NamnBeskrivning
Almby By.
Alvesta Gård.
Anneberg Backstuga under Lilla Malmö.
Axby By.
Berga Gård.
Bränne By.
Bränne nr 1 Gård i byn Bränne.
Bränne nr 2 Gård i byn Bränne.
Bränne nr 3 Gård i byn Bränne.
Bränne nr 4 Gård i byn Bränne.
Bränne nr 5 Gård i byn Bränne.
Danmark Gård.
Djurvaktartorp Torp under Fiholm.
Edeby By.
Edeby nr 1 Gård i byn Edeby.
Edeby nr 2 Gård i byn Edeby.
Eke Gård.
Ekeby Gård.
Ekestorp Gård.
Ensked By.
Fattighuset Gård.
Fiholm Herrgård.
Fiholms hage Torp under Fiholm.
Fiholmsby By.
Fiholmsgata Torp under Fiholm.
Fiholmslöt Torp under Fiholm.
Frälsegården Gård.
Fässlinge By.
Helgarö Gård.
Helgarö äng Torp under Helgarö.
Husby By.
Husby nr 1 Gård i byn Husby.
Husby nr 2 Gård i byn Husby.
Husby nr 3 Gård i byn Husby.
Husby nr 4 Gård i byn Husby.
Hyvena By.
Hässelby By.
Hässelby nr 1 Gård i byn Hässelby.
Hässelby nr 2 Gård i byn Hässelby.
Hättinge Gård.
Idö By.
Idö nr 1 Nedergården Gård i byn Idö.
Idö nr 2 Övergården Gård i byn Idö.
Jädersby By.
Jädersby nr 1 Gård i byn Jädersby.
Jädersby nr 2 Gård i byn Jädersby.
Karlsborg Torp under Snopptorp.
Kinglöt Gård.
Kinglöt nr 1 Gård i byn Kinglöt.
Kinglöt nr 2 Gård i byn Kinglöt.
Lilla Almby Del av by under Almby.
Lilla Malmö By.
Lilla Malmö nr 1 Gård i byn Lilla Malmö.
Lilla Malmö nr 2 Gård i byn Lilla Malmö.
Lundby Gård.
Lönnberga Gård.
Malmölund Backstuga under Lilla Malmö.
Mora By.
Mälby By.
Mågla By.
Mågla nr 1 Gård i byn Mågla.
Mågla nr 2 Gård i byn Mågla.
Mågla nr 3 Gård i byn Mågla.
Norrby Gård.
Norrholm Gård.
Nyby Gård.
Nysäter Torp under Kinglöt nr 2.
Oxlöt By.
Räfsta By.
Räfsta nr 1 Gård i byn Räfsta.
Räfsta nr 2 Gård i byn Räfsta.
Räfsta nr 3 Gård i byn Räfsta.
Smedstorp Torp under Fiholm.
Snopptorp Gård.
Sockenbyggningen Gård.
Stenby By.
Stensholm Gård.
Stenslund Backstuga under Kinglöt.
Stora Almby Del av by under Almby.
Stora Almby nr 1 Gård i byn Stora Almby.
Stora Almby nr 2 Gård i byn Stora Almby.
Stora Almby nr 3 Gård i byn Stora Almby.
Stora Malmö By.
Stora Malmö nr 1 Gård i byn Stora Malmö.
Stora Malmö nr 2 Gård i byn Stora Malmö.
Stora Malmö nr 3 Gård i byn Stora Malmö.
Stora Missmyra Torp under Lilla Almby.
Strand Herrgård.
Svartsjöäng Torp under Fiholm.
Svarvartorp Torp under Snopptorp.
Svelunda By.
Tustrup (Räfsta nr 4) Herrgård under Räfsta.
Vävle Gård.
Älholmen Torp under Norrby.
Åsby By.
Össby By.
Össby nr 1 Gård i byn Össby.
Össby nr 2 Gård i byn Össby.
Össby nr 3 Gård i byn Össby.
Össby nr 4 Gård i byn Össby.
Össbylund Backstuga under Össby nr 4.
Övre Bränne Gård.

Karta

Släkt i Jäders socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Jäders socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Jäders socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning