Gårdar och platser i Rinna socken

NamnBeskrivning
Abbetorp Gård.
Albrotorp Torp.
Bjärsjö By.
Björketorp Torp under Bråten.
Björnarp Gård.
Brusarp By.
Bråten By.
Bösemålen Gård.
Dinkarp Gård.
Ermestorp Gård.
Finnarp Gård.
Gatan Torp under Brusarp.
Granstorp Gård.
Grönlund Backstuga under Stora Sandkulla.
Guldkistan Gård.
Gärdslätt By.
Göjstorp Torp under Stora Sandkulla.
Göstrings Häradsallmänning Allmänning.
Göteryd Gård.
Hammarskog By.
Helgslätt Gård.
Hultarstugan Torp under Göstrings Häradsallmänning.
Hålberga Torp under Ermestorp.
Höghult Gård.
Jordsfälla By.
Kimme By.
Kivarp Gård.
Kokakärret Torp.
Krokebo Gård.
Kärrbotorp Gård.
Kättestorp Gård.
Laggaretorp Gård.
Lilla Ljungstorp Torp under Ljungstorp.
Lindåsen Gård.
Ljungstorp By.
Ljungstorps utjord Utjord under Ljungstorp.
Lussebo By.
Lycke By.
Långeberg Gård.
Långsten Gård.
Lövhagen Backstuga under Stora Sandkulla.
Mossebo Gård.
Målgapet Torp under Rinna.
Nyarp Gård.
Ranneboda By.
Rickelhag Gård.
Rinna By.
Rinna Sevedsgård Gård i byn Rinna.
Rinna Skattegård Gård i byn Rinna.
Rinna Skrivaregård Gård i byn Rinna.
Rinna fattighus Gård i byn Rinna.
Rinna gård Gård i byn Rinna.
Sillekullen Gård.
Skräppe Gård.
Skrångstorp Gård.
Skvalbäcken Gård.
Slätten By.
Smedstorp Gård.
Stenstorp By.
Stenstorps utjord Utjord under Stenstorp.
Stockstorp Gård.
Stora Sandkulla By.
Stortorp Gård.
Stutarp Gård.
Särstad By.
Särstad Norrgård Gård i byn Särstad.
Särstad Storgård Gård i byn Särstad.
Särstad Storgårds ägor Torp under Särstad Storgård.
Torpa By.
Torpa Källgård Gård i byn Torpa.
Torpa Norrgård Gård i byn Torpa.
Torpa Södergård Gård i byn Torpa.
Torpa Östergård Gård i byn Torpa.
Torpa ägor Torp under Torpa.
Trehörningstorp Gård.
Tynnerstorp Gård.
Ängbacken Torp under Smedstorp.
Änglyckan Backstuga under Smedstorp.
Årstorp Gård.

Karta

Släkt i Rinna socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Rinna socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Rinna socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning