Gårdar och platser i Ramsbergs socken

NamnBeskrivning
Allmänningsbo By.
Aspviken By.
Berget Gård.
Bergshyttan Järnbruk.
Björkö Gård.
Born Gård.
Bränntorp Gård.
Busketorp Gård.
Bäckgruvan By.
England Torp under Ristan nr 11.
Fanthyttan By.
Flögfors Järnbruk.
Gammelbo bruk Järnbruk.
Gattorpet Torp under Kårberget nr 4.
Gillermossen Gård.
Glivsån Gård.
Granhult Herrgård.
Granhults bruk Järnbruk.
Grimsjöbodar By.
Grimsö By.
Grimsö bruk Järnbruk under Grimsö.
Gränsskogen Gård.
Gräsberget Gård.
Gäddtjärn Gård.
Hartorp By.
Holmsjön Gård.
Hyttbacken Område under Klothyttan.
Hägernäs Gård.
Håkansboda By.
Juteboda Gård.
Kloten Gård.
Klotens bruk Järnbruk.
Klothyttan Gård.
Klothyttan 1:7 Pensionärshemmet Fastighet under Klothyttan.
Klotsboda Gård.
Klotskogen Gård.
Klotstorp By.
Kolartorp Gård.
Kravsjötorp By.
Krogen Gård.
Källtjärn By.
Kårberget By.
Kårberget nr 1 Gård i byn Kårberget.
Kårberget nr 2 Gård i byn Kårberget.
Kårberget nr 3 Gård i byn Kårberget.
Kårberget nr 4 Gård i byn Kårberget.
Kårberget nr 5 Gård i byn Kårberget.
Kårberget nr 6 Gård i byn Kårberget.
Laxtjärn Gård.
Liljendal Gård.
Lilla Karsbo Torp under Granhult.
Lilla Korslången Torp under Kloten.
Lilla Nyckelbäcken Gård i byn Nyckelbäcken.
Långvattnet Gård.
Löa By.
Lönnemora By.
Lövåsen By.
Masbyn Gård.
Mentorp Gård.
Morskoga By.
Mosstorp By.
Nederhyttan By.
Nordankärrstorp By.
Nyckelbäcken By.
Nyhammar Järnbruk.
Nytorp By.
Oxgruvan Gård.
Oxtorp Gård.
Ramsberg By.
Ramsberg nr 4 Gård i byn Ramsberg.
Ramsbergs bruk Järnbruk.
Ramshyttan Järnbruk.
Ramshytte kvarn Kvarn under Ramshyttan.
Resta By.
Riddarskogen Gård.
Rifallet Gård.
Ristan By.
Ristan nr 1 Gård i byn Ristan.
Ristan nr 2 Gård i byn Ristan.
Ristan nr 3 Gård i byn Ristan.
Ristan nr 4 Gård i byn Ristan.
Ristan nr 5 Gård i byn Ristan.
Ristan nr 6 Gård i byn Ristan.
Ristan nr 7 Gård i byn Ristan.
Ristan nr 8 Gård i byn Ristan.
Ristan nr 9 Gård i byn Ristan.
Ristan nr 10 Gård i byn Ristan.
Ristan nr 11 Gård i byn Ristan.
Ristorp Gård.
Rosendal By.
Rävnäs Torp under Granhult.
Sandsjön By.
Sandtjärn By.
Sjötorp Torp under Hägernäs.
Sjöändstorp Gård.
Skogstorp By.
Skyttetorp Gård.
Stora Karsbo Torp under Granhult.
Stora Korslången Torp under Kloten.
Stora Nyckelbäcken Gård i byn Nyckelbäcken.
Stråssa gruvor Gruva.
Sundbobruk Järnbruk.
Sundbotorp By.
Sundet By.
Sundsboda Gård.
Sävenäsgården Gård i byn Klothyttan.
Sågheden Gård.
Sörsjön By.
Torrbråten By.
Torskbäcken By.
Tyska torpet Torp under Stråssa gruvor.
Vrethammar Järnbruk.
Västra Skogstorp Del av by under Skogstorp.
Ytterbyn By.
Ålderdomshemmet Fastighet under Ramsberg nr 4.
Ösarhyttan By.
Östra Skogstorp Del av by under Skogstorp.

Karta

Släkt i Ramsbergs socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Ramsbergs socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Ramsbergs socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning