Gårdar och platser i Myckleby socken

NamnBeskrivning
Allmag By.
Beläteröd Gård.
Björneröd By.
Buvenäs By.
Dalaberg Torp under Hede.
Furehagen Backstuga under Havberg.
Hallen Backstuga under Hede.
Havberg Gård.
Hede By.
Hålteröd Torp under Myckleby Prästgård.
Kåröd By.
Myckleby By.
Myckleby Prästgård Gård i byn Myckleby.
Nedre Myckleby Del av by under Myckleby.
Slätten Torp under Beläteröd.
Åker By.
Övre Myckleby Del av by under Myckleby.

Karta

Släkt i Myckleby socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Myckleby socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Myckleby socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.