Gårdar och platser i Mjällby socken

NamnBeskrivning
Brittåsavägen Gata under Hörvik.
Brittåsavägen 12O Gatuadress under Brittåsavägen.
Brittåsavägen 16 Gatuadress under Brittåsavägen.
Djupekås Fiskeläge.
Djupekås nr 1 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 2 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 3 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 4 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 5 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 6 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 7 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 8 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 9 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 10 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 11 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 12 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 13 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 14 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 15 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 16 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 17 Gård i byn Djupekås.
Djupekås nr 18 Gård i byn Djupekås.
Hanö Ö.
Hasselvägen Gata under Hällevik.
Hasselvägen 6 Gatuadress under Hasselvägen.
Hjalmars väg Gata under Krokås.
Hjalmars väg 10B Gatuadress under Hjalmars väg.
Hosaby By.
Hosaby nr 1 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 2 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 3 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 4 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 5 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 6 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 7 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 8 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 9 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 10 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 11 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 12 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 13 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 14 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 15 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 16 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 17 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 18 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 19 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 20 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 21 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 22 Gård i byn Hosaby.
Hosaby nr 23 Hannetorp Gård i byn Hosaby.
Husmansvägen Gata under Mjällby.
Husmansvägen 2 Gatuadress under Husmansvägen.
Hällevik Fiskeläge.
Hörby By.
Hörby nr 1 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 2 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 3 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 4 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 5 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 6 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 7 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 8 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 9 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 10 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 11 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 12 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 13 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 14 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 15 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 16 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 17 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 18 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 19 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 20 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 21 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 22 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 23 Gård i byn Hörby.
Hörby nr 24 Gård i byn Hörby.
Hörvik Fiskeläge.
Istaby By.
Janssons väg Gata under Hörvik.
Janssons väg 4 Gatuadress under Janssons väg.
Jönsas gränd Gata under Krokås.
Kaxens väg Gata under Krokås.
Klövastensvägen Gata under Nogersund.
Klövastensvägen 24 Gatuadress under Klövastensvägen.
Knutstorp Gård.
Krokås Fiskeläge.
Krokås nr 1 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 2 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 3 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 4 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 5 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 6 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 7 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 8 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 9 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 10 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 11 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 12 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 13 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 14 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 15 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 16 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 17 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 18 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 19 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 20 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 21 Gård i byn Krokås.
Krokås nr 22 Gård i byn Krokås.
Krokåsvägen Gata under Hörvik.
Krokåsvägen 42A Gatuadress under Krokåsvägen.
Krokåsvägen 46 Gatuadress under Krokåsvägen.
Listerhemmet Fastighet under Mjällby.
Lörby By.
Lörby 16:33 Fastighet under Lörby nr 16.
Lörby nr 1 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 2 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 3 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 4 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 5 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 6 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 7 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 8 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 9 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 10 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 11 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 12 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 13 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 14 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 15 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 16 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 17 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 18 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 19 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 20 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 21 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 22 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 23 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 24 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 25 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 26 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 27 Gård i byn Lörby.
Lörby nr 28 Gård i byn Lörby.
Mjällby Samhälle.
Mjällby 6:29 Fastighet under Mjällby nr 6.
Mjällby 6:36 Fastighet under Mjällby nr 6.
Mjällby Prästgård Gård i byn Mjällby by.
Mjällby by By.
Mjällby nr 1 Gård i byn Mjällby by.
Mjällby nr 2 Gård i byn Mjällby by.
Mjällby nr 3 Gård i byn Mjällby by.
Mjällby nr 4 Gård i byn Mjällby by.
Mjällby nr 5 Gård i byn Mjällby by.
Mjällby nr 6 Gård i byn Mjällby by.
Mårtens väg Gata under Krokås.
Mårtens väg 5 Gatuadress under Mårtens väg.
Mårtens väg 6 Gatuadress under Mårtens väg.
Mörby By.
Nogersund Fiskeläge.
Prästkragevägen Gata under Hällevik.
Prästkragevägen 17 Gatuadress under Prästkragevägen.
Siretorp By.
Siretorp 1:1 Fastighet under Siretorp nr 1.
Siretorp nr 1 Gård i byn Siretorp.
Skönabäcks gård Gård.
Sockenvägen Gata under Mjällby.
Sockenvägen 5 Svalan Gatuadress under Sockenvägen.
Sockenvägen 5B Gatuadress under Sockenvägen.
Sockenvägen 5C Gatuadress under Sockenvägen.
Sockenvägen 5D Gatuadress under Sockenvägen.
Stiby By.
Stiby nr 1 Gård i byn Stiby.
Stiby nr 2 Gård i byn Stiby.
Stiby nr 3 Gård i byn Stiby.
Stiby nr 4 Gård i byn Stiby.
Stiby nr 5 Gård i byn Stiby.
Stiby nr 6 Gård i byn Stiby.
Stiby nr 7 Gård i byn Stiby.
Stiby nr 8 Gård i byn Stiby.
Stiby nr 9 Gård i byn Stiby.
Stiby nr 10 Gård i byn Stiby.
Stiby nr 11 Gård i byn Stiby.
Strandslättsvägen Gata under Hällevik.
Strandslättsvägen 5A Gatuadress under Strandslättsvägen.
Strandvägen Gata under Hällevik.
Strandvägen 20 Gatuadress under Strandvägen.
Sällbergs väg Gata under Krokås.
Sällbergs väg 1 Gatuadress under Sällbergs väg.
Sällbergs väg 9 Gatuadress under Sällbergs väg.
Sällbergs väg 11 Gatuadress under Sällbergs väg.
Torsö Fiskeläge.
Törnrosvägen Gata under Hällevik.
Törnrosvägen 3 Gatuadress under Törnrosvägen.
Vitsippsvägen Gata under Hällevik.
Vitsippsvägen 20 Gatuadress under Vitsippsvägen.
Vågbrytaregränd Gata under Hörvik.
Vågbrytaregränd 4 Gatuadress under Vågbrytaregränd.

Karta

Släkt i Mjällby socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Mjällby socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Mjällby socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.