Gårdar och platser i Hubbo socken

NamnBeskrivning
Banvaktsvägen Gata under Tillberga.
Boggivägen Gata under Tillberga.
Brandvägen Gata under Tillberga.
Bygelvägen Gata under Tillberga.
Bösebergsvägen Gata under Tillberga.
Cylindervägen Gata under Tillberga.
Dressinvägen Gata under Tillberga.
Egnahemsvägen Gata under Tillberga.
Eldarvägen Gata under Tillberga.
Elvägen Gata under Tillberga.
Flocksta By.
Gamla vägen Gata under Tillberga.
Gullbovägen Gata under Tillberga.
Hagvägen Gata under Tillberga.
Hagvägen Gata under Tillberga.
Hägervägen Gata under Tillberga.
Hälltorpsvägen Gata under Tillberga.
Hästhagsgatan Gata under Tillberga.
Järnvägsgatan Gata under Tillberga.
Klintvägen Gata under Tillberga.
Konduktörsvägen Gata under Tillberga.
Kraftvägen Gata under Tillberga.
Kupégatan Gata under Tillberga.
Kvarnbacksvägen Gata under Tillberga.
Kvistbergavägen Gata under Tillberga.
Källbovägen Gata under Tillberga.
Lista Gård.
Lista soldattorp Torp under Lista.
Lokvägen Gata under Tillberga.
Medborgarvägen Gata under Tillberga.
Mälby Gård.
Mälbyvägen Gata under Tillberga.
Nytorpsvägen Gata under Tillberga.
Näs Herrgård.
Perronggatan Gata under Tillberga.
Pistongatan Gata under Tillberga.
Radhusvägen Gata under Tillberga.
Rallarvägen Gata under Tillberga.
Rikshusvägen Gata under Tillberga.
Rälsgatan Gata under Tillberga.
Slipersvägen Gata under Tillberga.
Stinsvägen Gata under Tillberga.
Sörby By.
Sörby 1:14 Fastighet under Sörby nr 1.
Sörby 9:13 Fastighet under Sörby nr 9.
Sörby nr 1 Gård i byn Sörby.
Sörby nr 2 Gård i byn Sörby.
Sörby nr 3 Gård i byn Sörby.
Sörby nr 4 Gård i byn Sörby.
Sörby nr 5 Gård i byn Sörby.
Sörby nr 6 Gård i byn Sörby.
Sörby nr 7 Gård i byn Sörby.
Sörby nr 8 Gård i byn Sörby.
Sörby nr 9 Gård i byn Sörby.
Sörbyvägen Gata under Tillberga.
Tendergatan Gata under Tillberga.
Tillberga Samhälle.
Verkstadsgatan Gata under Tillberga.
Åkervägen Gata under Tillberga.
Ångloksgatan Gata under Tillberga.
Ångpannevägen Gata under Tillberga.

Karta

Släkt i Hubbo socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Hubbo socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Hubbo socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning