Gårdar och platser i Hogstads socken

NamnBeskrivning
Grönlund Gård.
Hogstad By.
Hogstad Boställe Gård i byn Hogstad.
Hogstad Fogdegård Gård i byn Hogstad.
Hogstad Herrgård Gård i byn Hogstad.
Hogstad Lilla Bredgård Gård i byn Hogstad.
Hogstad Lilla Pilgård Gård i byn Hogstad.
Hogstad Prästgård Gård i byn Hogstad.
Hogstad Skattegård Gård i byn Hogstad.
Hogstad Stora Pilgård Gård i byn Hogstad.
Hogstad Östergård Gård i byn Hogstad.
Karlstorp Torp under Kummelby Norrgård.
Kolstorp By.
Kolstorp Södergård Gård i byn Kolstorp.
Kolstorp Södergård 1:1 Fastighet under Kolstorp Södergård.
Kummelby By.
Kummelby Källgård Gård i byn Kummelby.
Kummelby Norrgård Gård i byn Kummelby.
Kummelby Sörgård Gård i byn Kummelby.
Källeryd Gård.
Lilla Ljuna Gård i byn Ljuna.
Ljuna By.
Mörby By.
Mörby Tyskegård Gård i byn Mörby.
Smedjan Senare kallat .
Stora Ljuna Gård i byn Ljuna.
Stora Ljuna Mellangård Gård i byn Ljuna.
Stora Ljuna Östergård Gård i byn Ljuna.
Torp Gård.

Karta

Släkt i Hogstads socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Hogstads socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Hogstads socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning