Gårdar och platser i Hjälmseryds socken

NamnBeskrivning
Applehult By.
Boatorp By.
Boda By.
Centralgatan Gata under Rörvik.
Gigaryd By.
Hetseryd By.
Hetseryd Kåragård Gård i byn Hetseryd.
Hillafällan Gård.
Hillafällan 1:6 Fastighet under Hillafällan.
Hylte By.
Hökhemmet By.
Järnvägens bostadshus Område under Rörvik.
Karshult By.
Lida Gård.
Lilla Hökhemmet Del av by under Hökhemmet.
Möcklehult By.
Nybygget Backstuga under Södra Applehult.
Rörvik Samhälle.
Rörvik 1:80 Ljungbacken Fastighet under Rörvik.
Rörvik 1:83 Ljungbacken Fastighet under Rörvik.
Rörviks järnvägsstation Järnvägsstation under Rörvik.
Slättö By.
Stationskarlshuset Fastighet under Rörvik.
Stora Hökhemmet Del av by under Hökhemmet.
Storgatan Gata under Rörvik.
Strandgatan Gata under Rörvik.
Strandgatan 1 Gatuadress under Strandgatan.
Södra Applehult Gård i byn Applehult.
Södra Hetseryd Gård i byn Hetseryd.
Uggleryd By.
Värnäs By.
Västra Torggatan Gata under Rörvik.
Åsa By.
Östra Torggatan Gata under Rörvik.
Östra Torggatan 1C Gatuadress under Östra Torggatan.

Karta

Släkt i Hjälmseryds socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Hjälmseryds socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Hjälmseryds socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning