Gårdar och platser i Hemmesjö socken

NamnBeskrivning
Billa By.
Billa Korpagård Gård i byn Billa.
Billa Norregård Gård i byn Billa.
Billa Nygård Gård i byn Billa.
Billa Södregård Gård i byn Billa.
Hemmesjö By.
Hemmesjö Mellangård Gård i byn Hemmesjö.
Hemmesjö Olsagård Gård i byn Hemmesjö.
Hemmesjö Prästgård Gård i byn Hemmesjö.
Hemmesjö Stora Tomasgård Gård i byn Hemmesjö.
Hemmesjö Södregård Gård i byn Hemmesjö.
Hemmesjö Tomasgård Gård i byn Hemmesjö.
Hemset By.
Hemset Kolaregård Gård i byn Hemset.
Mellan-Torstad Lägenhet under Södra Åreda nr 5 Byagård.
Moen Torp under Södra Åreda nr 3 Östregård.
Södra Åreda By.
Södra Åreda Norregård Gård i byn Södra Åreda.
Södra Åreda nr 3 Östregård Gård i byn Södra Åreda.
Södra Åreda nr 5 Byagård Gård i byn Södra Åreda.
Yngslund Torp under Hemmesjö Mellangård.
Åreda 5:2 Södra Torstad Fastighet under Södra Åreda nr 5 Byagård.
Åreda 5:15 Norra Torstad Fastighet under Södra Åreda nr 5 Byagård.
Åryd säteri Herrgård.
Åryds bruk Järnbruk.
Åryds kvarn Kvarn under Åryds bruk.

Karta

Släkt i Hemmesjö socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Hemmesjö socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Hemmesjö socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning