Gårdar och platser i Hagebyhöga socken

NamnBeskrivning
Appelby By.
Appelby Lillgård Gård i byn Appelby.
Appelby Mellangård Gård i byn Appelby.
Appelby Norrgård Gård i byn Appelby.
Appelby Södergård Gård i byn Appelby.
Appelby Västergård Gård i byn Appelby.
Appelby Östergård Gård i byn Appelby.
Aska By.
Aska Frälsegård Gård i byn Aska.
Aska Lillgård Gård i byn Aska.
Aska Mellangård Gård i byn Aska.
Aska Norrgård Gård i byn Aska.
Aska Södergård Gård i byn Aska.
Aska soldattorp nr 65 Torp under Aska.
Aska soldattorp nr 68 Torp under Aska.
Aska Östergård Gård i byn Aska.
Brustorp Gård.
Gissletorp Gård.
Hageby By.
Hageby Boställe Gård i byn Hageby.
Hageby Nedre Östergård Gård i byn Hageby.
Hageby Norrgård Gård i byn Hageby.
Hageby Västergård Gård i byn Hageby.
Hageby Övre Skattegård Gård i byn Hageby.
Hässleby By.
Hässleby Mellangård Gård i byn Hässleby.
Hässleby Västergård Gård i byn Hässleby.
Hässleby soldattorp Torp under Hässleby.
Lilla Hagebytorp Gård.
Medhamra Herrgård.
Nybygget Torp under Medhamra.
Sandby Gård.
Stora Hagebytorp Gård.
Uggletorp Gård.

Karta

Släkt i Hagebyhöga socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Hagebyhöga socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Hagebyhöga socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning