Gårdar och platser i Ekshärads socken

NamnBeskrivning
Basterud By.
Basterudstorp Gård.
Berga By.
Bergsäng By.
Brunnberg By.
Brånarna Torp under Mellan-Skoga.
Buda Torp under Norra Skoga.
Busjöåsen Torp under Mellan-Skoga.
Byggningen Del av by under Byn.
Byn By.
Bäck Gård.
Bäcketorp Torp under Bergsäng.
Digerberget Område.
Edsforsen Lägenhet under Norra Skoga.
Ekshärad Samhälle.
Ekshärads Prästgård Gård i byn Ekshärads kyrkby.
Ekshärads kyrkby By.
Föskefors bruk Järnbruk.
Föskefors herrgård Herrgård.
Grinnemo By.
Gropberg Gård.
Gunnerud By.
Hagalund Torp under Hara.
Halgå Järnbruk.
Hallen Gård.
Hamra By.
Hara By.
Hjältin Herrgård.
Hoforstorp Torp under Södra Mossberg.
Hole By.
Hornnäs By.
Häggheden Torp under Kyrkheden.
Hälle Gård.
Håberg Torp under Älvbäck.
Högånstorp Torp under Sälje.
Katheden Torp under Östra Tönnet.
Kråkåsen Torp under Nore.
Kvarnheden Torp under Bergsäng.
Kyrkheden Område under Näs.
Kyrkheden Område under Ekshärads kyrkby.
Lilla Skoga Del av by under Södra Skoga.
Lindås Gård.
Loffstrand By.
Lövåna Torp.
Mellan-Skoga By.
Mohålan Torp under Nore.
Mossberg By.
Motorp Gård.
Nore By.
Norra Loffstrand Del av by under Loffstrand.
Norra Mossberg Del av by under Mossberg.
Norra Mossberg 1:2 Fastighet under Norra Mossberg.
Norra Skoga By.
Norra Snöre Gård i byn Snöre.
Norra Öjenäs Del av by under Öjenäs.
Näs By.
Näset Torp under Norra Mossberg.
Risbäcken Torp under Våle.
Rättarebacken Torp under Grinnemo.
Råda Gård.
Rådatorp Del av by under Råda.
Snöre By.
Solberg By.
Stackerud By.
Stenfallet Torp under Nore.
Sälje By.
Södra Loffstrand Del av by under Loffstrand.
Södra Mossberg Del av by under Mossberg.
Södra Skoga By.
Södra Snöre Gård i byn Snöre.
Södra Öjenäs Del av by under Öjenäs.
Tallvägen Gata under Ekshärad.
Tallvägen 19 Gatuadress under Tallvägen.
Tönnet By.
Västra Tönnet Del av by under Tönnet.
Våle By.
Yggenäs By.
Älvbäck By.
Ämtbjörk By.
Ängåsen Torp under Ämtbjörk.
Öjenäs By.
Öjsjötorp Torp under Öna.
Öna Gård.
Östra Tönnet Del av by under Tönnet.

Karta

Släkt i Ekshärads socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Ekshärads socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Ekshärads socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.