Gårdar och platser i Burlövs socken

NamnBeskrivning
Alnarpsvägen Gata under Åkarp.
Alnarpsvägen 26 Gatuadress under Alnarpsvägen.
Arlöv Samhälle.
Arlöv 3:8 Fastighet under Sege.
Arlöv nr 1 Gård i byn Arlövs by.
Arlöv nr 2 Gård i byn Arlövs by.
Arlöv nr 3 Gård i byn Arlövs by.
Arlöv nr 4 Gård i byn Arlövs by.
Arlöv nr 5 Gård i byn Arlövs by.
Arlöv nr 6 Gård i byn Arlövs by.
Arlöv nr 7 Gård i byn Arlövs by.
Arlöv nr 8 Gård i byn Arlövs by.
Arlöv nr 9 Gård i byn Arlövs by.
Arlöv nr 10 Gård i byn Arlövs by.
Arlövs by By.
Bernstorp By.
Bladvägen Gata under Åkarp.
Bladvägen 4 Harakärrsgården Gatuadress under Bladvägen.
Burlöv By.
Burlöv nr 1 Gård i byn Burlöv.
Burlöv nr 2 Gård i byn Burlöv.
Burlöv nr 3 Gård i byn Burlöv.
Burlöv nr 4 Gård i byn Burlöv.
Burlöv nr 5 Gård i byn Burlöv.
Burlöv nr 6 Gård i byn Burlöv.
Burlöv nr 7 Gård i byn Burlöv.
Burlöv nr 8 Gård i byn Burlöv.
Burlövs egnahem Bostadsområde under Arlöv.
Byvägen Gata under Åkarp.
Byvägen 16 Gatuadress under Byvägen.
Dalbyvägen Gata under Arlöv.
Dalbyvägen 11 Gatuadress under Dalbyvägen.
Egnahemsvägen Gata under Burlövs egnahem.
Egnahemsvägen 20 Gatuadress under Egnahemsvägen.
Elisetorpsvägen Gata under Arlöv.
Elisetorpsvägen 15C Gatuadress under Elisetorpsvägen.
Falkvägen Gata under Åkarp.
Falkvägen 29 Gatuadress under Falkvägen.
Helenelunds gård Gård.
Kalinan Gård.
Kockumsvägen Gata under Åkarp.
Kornvägen Gata under Arlöv.
Kornvägen 65 Gatuadress under Kornvägen.
Kronetorp Herrgård.
Kvarngatan Gata under Arlöv.
Kvarngatan 13 Gatuadress under Kvarngatan.
Källvägen Gata under Åkarp.
Källvägen 16 Gatuadress under Källvägen.
Lundavägen Gata under Arlöv.
Lundavägen 36 Gatuadress under Lundavägen.
Möllevägen Gata under Åkarp.
Möllevägen 4 Möllegården Gatuadress under Möllevägen.
Resedavägen Gata under Åkarp.
Resedavägen 14 Gatuadress under Resedavägen.
Sege Kvarter under Arlöv.
Sege 4 (Arlöv 3:11) Fastighet under Sege.
Segemölla Kvarn.
Skolgatan Gata under Arlöv.
Skolgatan 5 Gatuadress under Skolgatan.
Spillepeng Gård.
Stålvägen Gata under Åkarp.
Stålvägen 28 Gatuadress under Stålvägen.
Sunnanå By.
Sunnanå kvarn Kvarn under Sunnanå nr 9.
Sunnanå nr 1 Gård i byn Sunnanå.
Sunnanå nr 2 Gård i byn Sunnanå.
Sunnanå nr 3 Gård i byn Sunnanå.
Sunnanå nr 4 Gård i byn Sunnanå.
Sunnanå nr 5 Gård i byn Sunnanå.
Sunnanå nr 6 Gård i byn Sunnanå.
Sunnanå nr 7 Gård i byn Sunnanå.
Sunnanå nr 8 Gård i byn Sunnanå.
Sunnanå nr 9 Gård i byn Sunnanå.
Tågarp By.
Tågarp nr 1 Gård i byn Tågarp.
Tågarp nr 2 Gård i byn Tågarp.
Tågarp nr 3 Gård i byn Tågarp.
Tågarp nr 4 Gård i byn Tågarp.
Tågarp nr 5 Gård i byn Tågarp.
Tågarp nr 6 Gård i byn Tågarp.
Tågarp nr 7 Gård i byn Tågarp.
Tågarp nr 8 Gård i byn Tågarp.
Tågarp nr 9 Gård i byn Tågarp.
Tågarp nr 10 Gård i byn Tågarp.
Åkarp Samhälle.
Åkarp nr 1 Gård i byn Åkarps by.
Åkarp nr 2 Gård i byn Åkarps by.
Åkarp nr 3 Gård i byn Åkarps by.
Åkarp nr 4 Gård i byn Åkarps by.
Åkarps by By.

Karta

Släkt i Burlövs socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Burlövs socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Burlövs socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning