Gårdar och platser i Bro socken

NamnBeskrivning
Axtveten By.
Brattön By.
Brevik By.
Broberg Gård.
Bubacka Gård.
Ed By.
Fjäll Gård.
Fällegård Torp under Ed.
Granhogen Torp under Långeland.
Granlund Backstuga under Fjäll.
Grönvik Torp under Holma.
Gröv Gård.
Hagarna Torp under Lycke.
Hallind Gård.
Halvardsröd Gård.
Hasslebacken Torp under Uteby.
Holma Gård.
Hällene Gård.
Häller By.
Höjden Torp under Fjäll.
Ingeröd By.
Ingeröd Norr Gård i byn Ingeröd.
Ingeröd Sör Gård i byn Ingeröd.
Jordfall Gård.
Lindevik Torp under Fjäll.
Lycke Gård.
Långeland Gård.
Medby Gård.
Mellberg By.
Mellby By.
Myren Backstuga under Norra Häller.
Nedre Störreberg Gård i byn Störreberg.
Nord-Säm Del av by under Säm.
Norra Häller Gård i byn Häller.
Norra Mellberg Gård i byn Mellberg.
Ormdal By.
Petersburg Backstuga under Fjäll.
Rågårdsdal Gård.
Rönningen Gård.
Skarstad By.
Smedberg Lägenhet under Vintveten.
Sollid Torp under Ed.
Stackhallen Gård.
Staxäng Gård.
Stranderäng By.
Störreberg By.
Säm By.
Södra Häller Gård i byn Häller.
Södra Mellberg Gård i byn Mellberg.
Sörby Torp under Ed.
Torp Gård.
Trappen Torp under Fjäll.
Uteby By.
Vese Herrgård.
Vintveten Gård.
Vrångebäck By.
Väster Ormdal Del av by under Ormdal.
Väster-Säm Del av by under Säm.
Öna Gård.
Öster Ormdal Del av by under Ormdal.
Övre Störreberg Gård i byn Störreberg.

Karta

Släkt i Bro socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Bro socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Bro socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning