Gårdar och platser i Blackstads socken

NamnBeskrivning
Albo Torp under Trästad.
Andersbo Torp under Backeby.
Backeby By.
Bjärka By.
Bjärka Norrgård Gård i byn Bjärka.
Bjärka Södergård Gård i byn Bjärka.
Blackstad By.
Blackstad fattigstuga Gård.
Boda Torp under Backeby.
Bolöt Torp under Rörsberg Rusthåll.
Dövestad By.
Eriksberg Torp under Backeby.
Fagerhult Torp under Backeby.
Frösvi By.
Frösvi Nergård Gård i byn Frösvi.
Frösvi Uppgård Gård i byn Frösvi.
Frösvi Västergård Gård i byn Frösvi.
Frösvi Östergård Gård i byn Frösvi.
Gibbetorp Gård.
Grinderum Backstuga under Backeby.
Grönhult By.
Gyllebo Gård.
Hagstorp Torp under Backeby.
Handsvalstorpet Torp under Kleva Rusthåll.
Hultserum By.
Kleva By.
Kleva Rusthåll Gård i byn Kleva.
Kristineberg Torp under Backeby.
Krukmakarestugan Torp under Backeby.
Källsberg By.
Källsbergs gård Gård i byn Källsberg.
Kärrebo Torp under Backeby.
Laggetorp Gård.
Lebo Torp under Rörsberg Rusthåll.
Liljenäs Torp under Kleva.
Lilla Trästad Torp under Trästad.
Lörstad Gård.
Lövsveden Torp under Trästad.
Mjösjönäs Torp under Backeby.
Månstorp Torp under Trästad.
Mörtnäs Torp under Rörsberg Frälsegård.
Pattebo By.
Perstorp Torp under Dövestad.
Rosendal Torp under Källsbergs gård.
Rörsberg By.
Rörsberg Boställe Gård i byn Rörsberg.
Rörsberg Frälsegård Gård i byn Rörsberg.
Rörsberg Rusthåll Gård i byn Rörsberg.
Sjönäs Torp under Blackstad.
Sjöshult Backstuga under Källsbergs gård.
Skarp-Trästad Torp under Trästad.
Skutterstad By.
Spårelund Torp under Rörsberg Frälsegård.
Sågstu Torp under Trästad.
Trästad Gård.
Vadet Torp under Backeby.
Valhall Torp under Trästad.
Veneberg Torp under Backeby.
Veneholm Torp under Backeby.
Västralund Backstuga under Skutterstad.
Ålhult By.
Örkullebro Torp under Backeby.
Östentorp Torp under Backeby.

Karta

Släkt i Blackstads socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Blackstads socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Blackstads socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.

Beställ abonnemang Beställ släktutredning