Gårdar och platser i Åsbo socken

NamnBeskrivning
Anderstorp Torp under Norra Timmerö.
Baltrarp Gård.
Bergaholm Torp under Slästorp.
Bjursdalen Torp under Norra Timmerö.
Björknarstugan Torp under Slästorp.
Brantliden Backstuga under Ingemarstorp.
Bäcken Torp under Ettringstorp.
Bäckstugan Torp under Ingemarstorp.
Bötinge By.
Bötingsfors Torp under Bötinge.
Dammen Torp under Ettringstorp.
Ettringstorp Gård.
Freby Gård.
Frebytorp Torp under Freby.
Fällorna Torp under Slästorp.
Grindstugan Backstuga under Ingemarstorp.
Grönlund Herrgård.
Hagen Torp under Ettringstorp.
Hemmingstorp Gård.
Hogården Gård.
Hultet Torp under Slästorp.
Hultet Torp under Norra Timmerö.
Hökvägen Gata.
Hökvägen 15 Gatuadress under Hökvägen.
Ingemarstorp Gård.
Karlsberg Torp under Bötinge.
Karlstorp Torp under Ettringstorp.
Kvisthemmet Torp under Södra Kvisslehult.
Källan Torp under Bötinge.
Källeberg Gård.
Källstugan Backstuga under Slästorp.
Laggarp Gård.
Larstorp Torp under Slästorp.
Ledet Torp under Ingemarstorp.
Lilla Jordmålen Torp under Södra Kvisslehult.
Lugnet Backstuga under Ingemarstorp.
Lund Fastighet under Ingemarstorp.
Långstorp Torp under Norra Kvisslehult.
Mossen Torp under Ettringstorp.
Nedre Juthemmet Torp under Baltrarp.
Norra Kvisslehult Gård.
Norra Timmerö Gård.
Pershult Torp under Södra Kvisslehult.
Piltorp Backstuga under Slästorp.
Polackhemmet Torp under Slästorp.
Rotbäcken Torp under Freby.
Runnsjö Torp under Södra Kvisslehult.
Samuelsbo Torp under Strålsnäs gård.
Sandbacken Torp under Norra Timmerö.
Sjögarp Gård.
Slästorp Gård.
Stampstugan Backstuga under Norra Timmerö.
Stenbäcken Torp under Östanå.
Stenkullen Torp under Norra Kvisslehult.
Stenstugan Torp under Slästorp.
Strålsnäs gård Gård.
Stubberödjan Torp under Hemmingstorp.
Södra Kvisslehult Gård.
Södra Timmerö Gård.
Timmerötorp Torp under Norra Timmerö.
Äng Gård.
Öna soldattorp nr 144 Torp under Freby.
Örvadet Torp under Ingemarstorp.
Östanå By.

Karta

Släkt i Åsbo socken?

Vi på Släktingar.se arbetar hela tiden med att kartlägga befolkningen i Åsbo socken. Vill du veta mer om din egen släkt i Åsbo socken eller någon annan del av Sverige? Då är du varmt välkommen att bli medlem på Släktingar.se för att få tillgång till hela vår omfattande databas.

Försvunna församlingar

Vi tar i denna sammanställning endast med församlingar som har bevarade kyrkoarkivalier. Vissa församlingar har uppgått i andra redan innan folkbokföringen påbörjades i Sverige vid 1600-talets början. Om du vill läsa om en del socknar och församlingar som försvunnit så har vi skrivit lite om dessa på vår blogg.

Brunna kyrkböcker?

Kyrkböckerna i Sveriges omkring 2500 församlingar är lyckligtvis relativt välbevarade och kompletta men det finns tyvärr också många undantag. Främst på grund av bränder i prästgårdarna så har en del kyrkböcker brunnit upp men i några fall har de förstörts eller förkommit av andra orsaker. I en del bränder har bara någon enstaka äldre volym lagts till historien medan det i andra socknar och församlingar nästan helt saknas böcker före 1800-talet. Vi på Släktingar.se arbetar kontinuerligt med att rekonstruera dessa böcker och kartlägger befolkningen även i dessa församlingar. På vår blogg har vi också sammanställt en lista över förstörda kyrkböcker.